b220 marker

B220 Antibody

abx201045-100ug 100 ug
EUR 495

B220 Antibody

20-abx201046
 • EUR 244.00
 • EUR 217.00
 • 100 ug
 • 25 ug

B220 Antibody

abx201047-100ug 100 ug
EUR 481

B220 Antibody

20-abx201048
 • EUR 286.00
 • EUR 203.00
 • 100 ug
 • 25 ug

B220 Antibody

20-abx201049
 • EUR 286.00
 • EUR 203.00
 • 100 ug
 • 50 ug

B220 Antibody

20-abx201050
 • EUR 439.00
 • EUR 286.00
 • 100 ug
 • 25 ug

B220 Antibody

20-abx201051
 • EUR 453.00
 • EUR 272.00
 • 100 ug
 • 25 ug

B220/CD45R

MO45R2A(V100) 100 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45R2A(V25) 25 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45R2B(V100) 100 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45R2B(V50) 50 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45R2CFB(V100) 100 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45R2CFB(V25) 25 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45R2F(V100) 100 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45R2PE(V100) 100 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45R2PE(V25) 25 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45R2PP(V100) 100 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45R2PP5.5(V100) 100 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45R2PP5.5(V25) 25 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45R2PU(V50) 50 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45R2PU(V500) 500 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45RA(V100) 100 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45RA(V25) 25 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45RB(V100) 100 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45RB(V25) 25 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45RCFB(V100) 100 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45RCFB(V25) 25 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45RF(V100) 100 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45RF(V25) 25 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45RF(V500) 500 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45RPE(V100) 100 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45RPE(V25) 25 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45RPP(V100) 100 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45RPP(V25) 25 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45RPP5.5(V100) 100 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45RPP5.5(V25) 25 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45RPU(V100) 100 ug
EUR 50

B220/CD45R

MO45RPU(V500) 500 ug
EUR 50

B220 (CD45R) Antibody

20-abx137052
 • EUR 356.00
 • EUR 523.00
 • 0.5 mg
 • 1 mg

B220 / CD45R Antibody

20-abx200838
 • EUR 272.00
 • EUR 411.00
 • 100 ug
 • 500 ug

Mouse Anti-F. tularensis LVS Lipopolysaccharide monoclonal antibody

CABT-B220 100 μg
EUR 767

B220 / CD45R Antibody (APC)

20-abx200823
 • EUR 370.00
 • EUR 272.00
 • 100 ug
 • 25 ug

B220 / CD45R Antibody (Biotin)

20-abx200824
 • EUR 314.00
 • EUR 258.00
 • 100 ug
 • 25 ug

B220 / CD45R Antibody (FITC)

20-abx200834
 • EUR 286.00
 • EUR 244.00
 • EUR 398.00
 • 100 ug
 • 25 ug
 • 500 ug

B220 / CD45R Antibody (PE)

20-abx200835
 • EUR 370.00
 • EUR 272.00
 • 100 ug
 • 25 ug

B220 / CD45R Antibody (PerCP)

20-abx200836
 • EUR 481.00
 • EUR 286.00
 • 100 ug
 • 25 ug

B220 / CD45R Antibody (CF-Blue)

20-abx200833
 • EUR 453.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 25 ug

B220 / CD45R Antibody (PerCP-Cy5.5)

20-abx200837
 • EUR 481.00
 • EUR 272.00
 • 100 ug
 • 25 ug

Rat Monoclonal Anti-Mouse B220 (CD45R) IgG

AB-13910 100 ug
EUR 347

Anti-Human/Mouse CD45R/ B220 Antibody [RA3-6B2], Unconjugated-100ug

QAB41-100ug 100ug
EUR 131